Κάμπια

Εναλλακτικές ονομασίες: Kambia, Kampia, Kámpia, Κάμπια

Κάμπια, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kampia or Kámpia is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves