Κοκκινόπετρα

Εναλλακτικές ονομασίες: Kokkinopetra, Kokkinópetra, Κοκκινόπετρα

Κοκκινόπετρα, Κωνικό ύψωμα αποτελούμενο από ηφαιστειακά υλικά με έναν κρατήρα στην κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kokkinopetra or Kokkinópetra is Volcano, a conical elevation composed of volcanic materials with a crater at the top