Πόρτες

Κατοικημένη περιοχή Πόρτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πόρτες

Πόρτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.712890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.521260000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πόρτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Portai, Portes, Pórtai, Pórtes, Πόρτες

Πόρτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 104 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Portes or Pórtes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work