Αλυκές

Εναλλακτικές ονομασίες: Alykes, Αλυκές

Αλυκές, Μέρος ευρύτερης κατοικημένης περιοχής με δική της ονομασία

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Alikes or Alikes is Section of populated place