Κουρκουλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Κουρκουλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουρκουλαίικα

Κουρκουλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.627710000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.842380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουρκουλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kourkoulaiika, Κουρκουλαίικα

Κουρκουλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 49 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kourkoulaiika or Kourkoulaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work