Κοντοκάλιον

Κατοικημένη περιοχή Κοντοκάλιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοντοκάλιον

Κοντοκάλιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.644360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.851940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοντοκάλιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kondokali, Kondokalion, Kondokálion, Kondókali, Kontokali, Kontokalion, Kontokáli, Kontokálion, Κοντοκάλι, Κοντοκάλιον

Κοντοκάλιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1660 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kontokali or Kontokáli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work