Αμανή Όρος

Όρος Αμανή Όρος

Χάρτης Όρος Αμανή Όρος

Αμανή Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.545170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.901580000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αμανή Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Amani, Amani Oros, Amaní, Amaní Óros, Αμανή, Αμανή Όρος

Αμανή Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Amani Oros or Amaní Óros is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more