Κόμβου Ράχη

Κορυφογραμμή Κόμβου Ράχη

Χάρτης Κορυφογραμμή Κόμβου Ράχη

Κόμβου Ράχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.565570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.918120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόμβου Ράχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Komvou Rachi, Kómvou Ráchi, Κόμβου Ράχη

Κόμβου Ράχη, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Komvou Rachi or Kómvou Ráchi is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest