Αφροδίσια

Κατοικημένη περιοχή Αφροδίσια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αφροδίσια

Αφροδίσια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.554890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.926870000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αφροδίσια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Afrodhisia, Afrodisia, Αφροδίσια

Αφροδίσια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 19 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Afrodisia or Afrodísia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work