Κέδρος

Εναλλακτικές ονομασίες: Kedros, Kédros, Κέδρος

Κέδρος, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kedros or Kédros is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle