Ανίτσαιον

Κατοικημένη περιοχή Ανίτσαιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ανίτσαιον

Ανίτσαιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.707010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.505180000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ανίτσαιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anestaion, Anestaíon, Anitsaio, Anitsaion, Anítsaion, Ανίτσαιο, Ανίτσαιον

Ανίτσαιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 28 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anitsaion or Anítsaion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work