Αντιπάτα

Κατοικημένη περιοχή Αντιπάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αντιπάτα

Αντιπάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.324140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.563030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αντιπάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Andipata, Andipáta, Antipata, Antipáta, Pilarou, Pilaroú, Αντιπάτα

Αντιπάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Antipata or Antipáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work