Κάλον Όρος

Όρος Κάλον Όρος

Χάρτης Όρος Κάλον Όρος

Κάλον Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.332080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.585470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάλον Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalo Oros, Kalon Oros, Kalón Óros, Kálo Óros, Κάλο Όρος, Κάλον Όρος

Κάλον Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalo Oros or Kálo Óros is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more