Φερεντινάτα

Κατοικημένη περιοχή Φερεντινάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φερεντινάτα

Φερεντινάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.317190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.577940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φερεντινάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ferendinata, Ferendináta, Ferentinata, Ferentináta, Φερεντινάτα

Φερεντινάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ferentinata or Ferentináta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work