Λεκατσάτα

Κατοικημένη περιοχή Λεκατσάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λεκατσάτα

Λεκατσάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.332860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.553530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λεκατσάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lekatsata, Lekatsáta, Λεκατσάτα

Λεκατσάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lekatsata or Lekatsáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work