Κονάκια

Κατοικημένη περιοχή Κονάκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κονάκια

Κονάκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.478830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.087660000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κονάκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Konakia, Konákia, Κονάκια

Κονάκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 52 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Konakia or Konákia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work