Ασπρογέρακας

Κατοικημένη περιοχή Ασπρογέρακας

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ασπρογέρακας

Ασπρογέρακας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.111920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.768360000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ασπρογέρακας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Asprogerakas, Asprogérakas, Asproyerakas, Asproyérakas, Ασπρογέρακας

Ασπρογέρακας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Asprogerakas or Asprogérakas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work