Άνω Βάλτες

Κατοικημένη περιοχή Άνω Βάλτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Βάλτες

Άνω Βάλτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.096830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.746420000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Βάλτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Valtai, Ano Valtes, Valta, Válta, Áno Váltai, Áno Váltes, Άνω Βάλτες

Άνω Βάλτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Valtes or Áno Váltes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work