Ατσουπάδες

Κατοικημένη περιοχή Ατσουπάδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ατσουπάδες

Ατσουπάδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.088780000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.704860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ατσουπάδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Atsoupades, Atsoupadhes, Atsoupádes, Atsoupádhes, Ατσουπάδες

Ατσουπάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Atsoupades or Atsoupádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work