Μαυράτα

Κατοικημένη περιοχή Μαυράτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαυράτα

Μαυράτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.072360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.724330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαυράτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mavrata, Mavráta, Μαυράτα

Μαυράτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 109 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mavrata or Mavráta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work