Μαρκόπουλον

Κατοικημένη περιοχή Μαρκόπουλον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαρκόπουλον

Μαρκόπουλον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.081830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.734190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαρκόπουλον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Marcopolou, Markopoulo, Markopoulon, Markópoulo, Markópoulon, Μαρκόπουλο, Μαρκόπουλον

Μαρκόπουλον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Markopoulo or Markópoulo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work