Δισακκάς

Βουνοκορφή Δισακκάς

Χάρτης Βουνοκορφή Δισακκάς

Δισακκάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.191110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.971700000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δισακκάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhisakas, Dhisakás, Disakkas, Disakkás, Δισακκάς

Δισακκάς, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Disakkas or Disakkás is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation