Κουλάς

Βουνοκορφή Κουλάς

Χάρτης Βουνοκορφή Κουλάς

Κουλάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.198530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.985180000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουλάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koulas, Koulás, Κουλάς

Κουλάς, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koulas or Koulás is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation