Σελλάδι

Κορυφογραμμή Σελλάδι

Χάρτης Κορυφογραμμή Σελλάδι

Σελλάδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.188670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.982810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σελλάδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Seladhi, Selladi, Selládi, Σελλάδι

Σελλάδι, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Selladi or Selládi is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest