Καρύντα

Κατοικημένη περιοχή Καρύντα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καρύντα

Καρύντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.195950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.956060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρύντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karynta, Καρύντα

Καρύντα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 6 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karynta or Karynta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work