Επίσκεψης

Κατοικημένη περιοχή Επίσκεψης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Επίσκεψης

Επίσκεψης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.759730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.816680000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Επίσκεψης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Episkepsi, Episkepsis, Επίσκεψη, Επίσκεψης

Επίσκεψης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 332 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Episkepsi or Epískepsi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work