Λαζαράτικα

Κατοικημένη περιοχή Λαζαράτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λαζαράτικα

Λαζαράτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.775330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.822850000000

Κοντά σε Λαζαράτικα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Λαζαράτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lazaratika, Λαζαράτικα

Λαζαράτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 47 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lazaratika or Lazarátika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work