Τριμόδι

Κατοικημένη περιοχή Τριμόδι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τριμόδι

Τριμόδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.771010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.838130000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τριμόδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Trimodhi, Trimodhion, Trimodi, Trimodion, Trimódhi, Trimódhion, Trimódion, Τριμόδι

Τριμόδι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 17 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Trimodi or Trimódi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work