Νύμφες

Κατοικημένη περιοχή Νύμφες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νύμφες

Νύμφες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.755940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.784920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νύμφες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nimfai, Nymfai, Nymfes, Nymphes, Nímfai, Nýmfai, Nýmfes, Νύμφαι, Νύμφες

Νύμφες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 642 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nymfes or Nýmfes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work