Φιλίσια

Κατοικημένη περιοχή Φιλίσια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φιλίσια

Φιλίσια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.209700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.221120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φιλίσια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Filisia, Filissa, Filísia, Filíssa, Φιλίσια

Φιλίσια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Filisia or Filísia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work