Πεζά

Κατοικημένη περιοχή Πεζά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πεζά

Πεζά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.217720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.193020000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεζά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pesa, Pesá, Peza, Piscia, Πεζά

Πεζά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peza or Pezá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work