Φυτά

Κατοικημένη περιοχή Φυτά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φυτά

Φυτά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.518070000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.999160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φυτά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fita, Fyta, Fytá, Φυτά

Φυτά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 7 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fyta or Fytá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work