Ιαματικαί Πηγαί

Κατοικημένη περιοχή Ιαματικαί Πηγαί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ιαματικαί Πηγαί

Ιαματικαί Πηγαί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.635590000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.877670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ιαματικαί Πηγαί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Iamatikai Pigai, Iamatikes Piges, Ιαματικές Πηγές, Ιαματικαί Πηγαί

Ιαματικαί Πηγαί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Iamatikes Piges or Iamatikes Piges is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work