Μικροκορφή

Κορυφή Μικροκορφή

Χάρτης Κορυφή Μικροκορφή

Μικροκορφή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.644640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.903100000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μικροκορφή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Likokefalos, Likokéfalos, Mikrokorfi, Mikrokorfí, Trikalemen, Trikalemén, Μικροκορφή

Μικροκορφή, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mikrokorfi or Mikrokorfí is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature