Καρύνια

Κατοικημένη περιοχή Καρύνια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καρύνια

Καρύνια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.537170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.419960000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρύνια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karinia, Karynia, Karínia, Καρύνια

Καρύνια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 13 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karynia or Karynia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work