Νόμια

Εναλλακτικές ονομασίες: Nomia, Νόμια

Νόμια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 15 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nomia or Nómia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work