Καλύβιζα

Κατοικημένη περιοχή Καλύβιζα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλύβιζα

Καλύβιζα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.304710000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.816050000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλύβιζα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalyviza, Kalýviza, Καλύβιζα

Καλύβιζα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalyviza or Kalýviza is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work