Πόντιοι

Κατοικημένη περιοχή Πόντιοι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πόντιοι

Πόντιοι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.303880000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.795010000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πόντιοι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pontioi, Πόντιοι

Πόντιοι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 308 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pontioi or Póntioi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work