Νέο Λειβήσι

Κατοικημένη περιοχή Νέο Λειβήσι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέο Λειβήσι

Νέο Λειβήσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.285110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.814800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέο Λειβήσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Neo Leivisi, Neo Levisi, Neon Livision, Neon Livission, Néon Livísion, Néon Livíssion, Zoodhokhos Piyi, Zoödhókhos Piyí, Νέο Λεβίσι, Νέο Λειβήσι

Νέο Λειβήσι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 131 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neon Livission or Néon Livíssion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work