Μπάφι

Κατοικημένη περιοχή Μπάφι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπάφι

Μπάφι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.288170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.801720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπάφι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Bafi, Bafion, Báfi, Báfion, Mpafi, Μπάφι

Μπάφι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 58 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Bafion or Báfion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work