Καππαριά

Κατοικημένη περιοχή Καππαριά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καππαριά

Καππαριά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.772300000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.907800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καππαριά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapparia, Kappariá, Vorina, Vorino, Voriná, Vorinó, Καππαριά

Καππαριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapparia or Kappariá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work