Αϊπάτια

Κατοικημένη περιοχή Αϊπάτια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αϊπάτια

Αϊπάτια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.752740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.922690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αϊπάτια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Aipatia, Aïpátia, Αϊπάτια

Αϊπάτια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Aipatia or Aïpátia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work