Χώνες

Κατοικημένη περιοχή Χώνες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χώνες

Χώνες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.768180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.938510000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χώνες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chonai, Chones, Chónai, Chónes, Khonai, Khonais, Khones, Khonias, Khónai, Khónais, Khónes, Khónias, Χώναι, Χώνες

Χώνες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chones or Chónes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work