Καρύδιον

Κατοικημένη περιοχή Καρύδιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καρύδιον

Καρύδιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.133090000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.171400000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρύδιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karidhi, Karidhion, Karydi, Karydion, Karídhi, Karídhion, Karýdi, Karýdion, Καρύδι, Καρύδιον

Καρύδιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karydi or Karýdi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work