Μαγκασά

Κατοικημένη περιοχή Μαγκασά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαγκασά

Μαγκασά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.144590000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.187960000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαγκασά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Magkasa, Magkasá, Mangasa, Mangasas, Mangasá, Mangasás, Mankasa, Vrisidhion, Vrisídhion, Vrysidi, Vrysidion, Vrysídi, Vrysídion, Βρυσίδι, Βρυσίδιον, Μαγκασά

Μαγκασά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrysidi or Vrysídi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work