Χώνος

Κατοικημένη περιοχή Χώνος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χώνος

Χώνος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.153800000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.162090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χώνος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chonos, Chónos, Khonos, Khónos, Χώνος

Χώνος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chonos or Chónos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work