Μιτάτον

Κατοικημένη περιοχή Μιτάτον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μιτάτον

Μιτάτον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.154250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.173930000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μιτάτον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mitato, Mitaton, Mitáto, Mitáton, Palaion Mitaton, Palaíon Mitáton, Palio Mitato, Palió Mitáto, Μιτάτο, Μιτάτον

Μιτάτον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mitato or Mitáto is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work