Καταρράκτης

Κατοικημένη περιοχή Καταρράκτης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καταρράκτης

Καταρράκτης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.266310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.102210000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καταρράκτης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chorio Katarraktis, Chorió Katarráktis, Kataraktis, Katarraktis, Katarráktis, Καταρράκτης

Καταρράκτης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 408 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katarraktis or Katarráktis is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work