Έξω Δίδυμα

Κατοικημένη περιοχή Έξω Δίδυμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Έξω Δίδυμα

Έξω Δίδυμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.269310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.075900000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Έξω Δίδυμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ekso Didyma, Exo Dhidhima, Exo Didyma, Éxo Dhidhíma, Éxo Didýma, Έξω Δίδυμα

Έξω Δίδυμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 40 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Exo Didyma or Éxo Didýma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work