Παγίς

Κατοικημένη περιοχή Παγίς

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παγίς

Παγίς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.258720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.078450000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παγίς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Paghidha, Pagida, Pagis, Pagís, Payidha, Payis, Payídha, Payís, Παγίδα, Παγίς

Παγίς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 129 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pagis or Pagís is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work